หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรอินทรีย์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
นายณรงศักดิ์ ลือคำหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 
 
พันธกิจ
 
    ใช้หลักการบริหารการจัดการที่ดีในการบริหาร
    การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
    การแก้ไขและพัฒนาระบบสาธารณสุข
    การจัดการและพัฒนาการศึกษา
    ส่งเสริมการเกษตรกรรมและอาชีพเสริม
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
    การจัดการและปรับปรุงระบบการโทรคมนาคม
    การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ระบบประปา ทางระบาย
น้ำ และระบบการสื่อสารให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
  แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ และคลองส่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรและน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมกับประชาชน
  การพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร
  แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ และคลองส่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรและน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386