หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -ประกาศคณะกรรมการกลางพัฒนาส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร -ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร -กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร -แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
การพัฒนาบุคลากร -กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
การพัฒนาบุคลากร -แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ -ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิะีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2   
 
" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรอินทรีย์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386