หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
  งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิเคราะห์และนโยบาย
และแผน
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานนิติการ
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมการเกษตร
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานการเงินและบัญชี
  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
  งานสำรวจและออกแบบ
  สาธารณูปโภค
  งานผังเมือง
   
 
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารการศึกษา
  งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386