หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
น้ำตกแก่งหินเพิง

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบล
ศูนย์รวมจิตใจ

ของคนในตำบลสะพานหิน
ส่งเสริมการศึกษา

ภายในตำบลสะพานหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ในตำบลสะพานหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายณรงศักดิ์ ลือคำหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 225 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งวิจิตร หมู่ที่ 10 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 216 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านบุกล้วย โดยวิธีเฉ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 309 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านปากร่วม โดยวิธีเฉ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 266 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
     
     
 
ปจ 0017.2/ว 1977  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ปจ 0017.2/ว 1925   เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1895  เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ แนบ1 ]  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.4/ว 1914   เรื่อง กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ]  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1806  เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน พี่ร้องให้ร้องได้เรียน จังหวัดพังงา [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1739 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน เมษายน 2566)  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1702 ลว. 3 พฤษภาคม 2566 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1593  ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1468 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1465  รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การปฏิวัติเกษตรกรรมไทย (ข้าว) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1465  รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การปฏิวัติเกษตรกรรมไทย (ข้าว) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1371  ขอขยายเวลาการทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อดำเนินการ ปี 2566-2570 [ แนบ1 ]  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1320  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 [ แนบ1 ]  [ 5 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1301  ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1300 ขอให้ทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อดำเนินการปี 2566 - 2570 [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1298 เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 3 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1288 ปจ 0017.2/ว 1288   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ แนบ1 ]  [ 3 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1205 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 [ แนบ1 ]  [ 28 มี.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1092  การคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น [ แนบ1 ]  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 984  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ แนบ1 ]  [ 13 มี.ค. 2566 ]  
     
     
 
อบต.บุฝ้าย กองสวัสดิการสังคม ( ลงพื้นที่บ้านตะคร้อเหนือ ม.8 ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลบุฝ้าย) [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
อบต.คำโตนด ศูนย์การเรียนรู้สาธิตการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลคำ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คำโตนด ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติลมพายุกระโชกแรง จำนวน​ 61​ รา [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเท [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.คำโตนด ประชุมประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.คำโตนด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส) พร้อมข้าวสาร ม [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คำโตนด ประชุมประชาคมตำบลคำโตนด [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คำโตนด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เพื่อช่วยเหล [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.คำโตนด ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติลมพายุกระโชกแรงในวันที่ 25 เมษายน [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.คำโตนด ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (วาตภัย) ขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลคำโตนด อำเภ [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บุฝ้าย ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุฝ้าย ประจำปี 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คำโตนด ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติลมพายุกระโชกแรง ในวันที่25​เมษ [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คำโตนด ประกาศรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.บุฝ้าย กองสวัสดิการสังคม (ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ม.11 และส่งโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศร [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 138 
อบต.นาดี โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
การขอมาตรน้ำ (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 242  ตอบ 1  
ขอสอบถามการขอถังขยะ (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 408  ตอบ 1  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.นาดี จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ยหลุมบ่อ) ลงหินคลุก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1 [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.นาดี จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (กลบเกลี่ยหลุมบ่อ) ลงหินคลุก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,900 บาท โด [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.โคกมะกอก จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าของเทศบาลหมายเลขทะเบียน 81-4528 ปราจีนบุรี จำนวน 6 ราย [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.นาดี จ้างปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก จากบ้านนายวัน เพ็งแดง ? สำนักสงฆ์จอมธรรมเขาจอมทอง ห [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.กบินทร์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๐๖ ปราจีนบุรี (กู้ภั [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาดี ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1-2 นิ้ว เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 25 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.คำโตนด จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จัง [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.คำโตนด จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัด [ 24 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.สะพานหิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]


ทต.กบินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.กบินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเพลิง ทะเบียน 81-0789 ปราจีนบุรี (กู้ภัย 6) รหัสพัสดุ 00 [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.กบินทร์ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) รหัสพัสดุ 441-58-0043 [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.สะพานหิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.สะพานหิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.นาดี จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงก [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.โคกมะกอก ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (เป็นค่าจัดรายหัว) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
น้ำตกหนองตะแบก
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะพานหิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 089-211-4705
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386