หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
น้ำตกแก่งหินเพิง

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบล
ศูนย์รวมจิตใจ

ของคนในตำบลสะพานหิน
ส่งเสริมการศึกษา

ภายในตำบลสะพานหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ในตำบลสะพานหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายณรงศักดิ์ ลือคำหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผ [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา [ 21 ก.พ. 2567 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 อบต.สะพา [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 อบต.สะพ [ 2 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 34 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านบุกล้วย โดยวิธีเฉ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 483 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านปากร่วม โดยวิธีเฉ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 445 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
     
     
 
ที่ ปจ 0017.2/ว 967 ลว. โครงการเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปจ 0017.2/ว 845  เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 846 ลว. ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ. 2566 - 2580) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 15 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 845 ลว. แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 15 ก.พ. 2567 ]  
 แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 7 ก.พ. 2567 ]  
  แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับที่ 2)  [ 7 ก.พ. 2567 ]  
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 7 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เงินเพิ่มกรณีพิเศษ โควิด- 19 พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และร้องทุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การบรรจุกรณีพิเศษ(โควิด 19 ) 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี เรื่อง เงินเพิ่มกรณีพิเศษ โควิด - 19 พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ โครงสร้าง เทศบาล (ฉบับที่ 4) 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูฯ ฉบับที่ 2  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
     
     
 
ทต.นาดี ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.บุฝ้าย กองสวัสดิการสังคม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายได้มอบหมายให้ นายชัยยงค์ วาระโ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 309 
อบต.บุฝ้าย กองสวัสดิการสังคม (ลงพื้นที่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สอ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 230 
ทต.นาดี ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.256 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.โคกปีบ 💙เทศบาลตำบลโคกปีบ 💙 📣ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสาร อา [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.นาดี การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.นาดี กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสานึกและสร้างวัฒนธรรมใ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.โคกปีบ 🎥 ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลโคกปีบคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ⚽️⚽️ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.คำโตนด ประกาสกำหนดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บุฝ้าย ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุฝ้าย [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอกเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร จ [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ประจำเดือนมกรา [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
ทต.โคกมะกอก เทศบาลตำบลโคกมะกอกขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
ทต.โคกมะกอก เทศบาลตำบลโคกมะกอกขอประชาสัมพันธ์คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์ [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
อ่างเก็บน้ำ (19 ม.ค. 2567)    อ่าน 82  ตอบ 1  
การขอมาตรน้ำ (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 375  ตอบ 1  
ขอสอบถามการขอถังขยะ (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 960  ตอบ 1  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.บุฝ้าย ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดส [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาดี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ของ อบต.นาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปร [ 23 ก.พ. 2567 ]


อบต.สะพานหิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผ [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เส้นซอยคลองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.สะพานหิน จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.กบินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 81-4024 ปราจีนบุรี รหัสพัสดุ 009-48-00 [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.สะพานหิน จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาดี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เส้นบ้านนายทองกุล ปาประกอบ ถึงฝายน้ำล้นนาดี โดยวิธีเ [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.กบินทร์ ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางรัฐพิธี (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 3 ราย [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สะพานหิน ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอา [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เส้นซอยสำนักแม่ชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.กบินทร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานกีฬาและนันทนาการ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.กบินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานสวนสาธารณะ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.โคกมะกอก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 2 รายการ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กน 1759 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
น้ำตกหนองตะแบก
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะพานหิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 095-664-5136
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386