หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปจ 0017.2/ว 1702 ลว. 3 พฤษภาคม 2566 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1593  ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1468 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1465  รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การปฏิวัติเกษตรกรรมไทย (ข้าว) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง [ เอกสาร1 ]  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1465  รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การปฏิวัติเกษตรกรรมไทย (ข้าว) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง [ เอกสาร1 ]  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1371  ขอขยายเวลาการทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อดำเนินการ ปี 2566-2570 [ เอกสาร1 ]  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1320  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 5 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1301  ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) [ เอกสาร1 ]  [ 4 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1300 ขอให้ทบทวนและกรอกข้อมูลแผนงานโครงการสำคัญเพื่อดำเนินการปี 2566 - 2570 [ เอกสาร1 ]  [ 4 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1298 เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 3 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1288 ปจ 0017.2/ว 1288   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ เอกสาร1 ]  [ 3 เม.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1205 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 28 มี.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 1092  การคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่น [ เอกสาร1 ]  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 984  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 13 มี.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2636  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 2 มี.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 814 ขอเชิญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง [ เอกสาร1 ]  [ 28 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 813  ขอเชิญประชุมหารือเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง [ เอกสาร1 ]  [ 28 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 798  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ เอกสาร1 ]  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 765   การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 637  แจ้งหยุดการบริหารบานเขื่อนทดน้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ.2565/2566 [ เอกสาร1 ]  [ 16 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.5/ว 588 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คั้งที่ 4/2565 [ เอกสาร1 ]  [ 13 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.5/ว 555  การขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดปราจีนบุรี 2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 9 ก.พ. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 547 ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 [ เอกสาร1 ]  [ 9 ก.พ. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386