หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปจ 0017.2/ว 3012  เรื่อง แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 17 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2942  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Plan ประจำปี พ.ศ. 2568 จังหวัดปราจีนบุรี [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 15 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2915 เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Online Workshop Knight 410 Teacher [ เอกสาร1 ]  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2912  รื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2858 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กรกฎาคม 2566) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2857 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน กรกฎาคม 2566) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2837 เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ]  [ 7 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2824   เรื่อง ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 4 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2815 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 3 ส.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2715  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาของคณะกรรมาธิการฯ [ เอกสาร1 ]  [ 24 ก.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2629, ว 2630, 7947  เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 18 ก.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2620   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ เอกสาร1 ]  [ 18 ก.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2558  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 12 ก.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2476   เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มิถุนายน 2566) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 6 ก.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2436 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 3 ก.ค. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2411  เรื่อง การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2566  [ 30 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2392  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2568) เพิ่มเติม  [ 29 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2320 เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 27 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2370   เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  [ 27 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2326  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ เอกสาร1 ]  [ 23 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2222 เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬสเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 15 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2220 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล สำเภอ-นาวาทอง ประจำปี 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 15 มิ.ย. 2566 ]  
ปจ 0017.2/ว 2197 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน พฤษภาคม 2566) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 14 มิ.ย. 2566 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386