หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
Sapanhin Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชาชนบางส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะพานหินนอกจากจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ แล้ว ก็ยังมีการประกอบอาชีพ
ค้าขายโดยเปิดร้านขายของชำและขายอาหารตามสั่ง ทั้งนี้ยังมีหน่วยธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วย
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพโดยทั่วไปของตำบลสะพานหิน มีลักษณะ
เป็นที่ราบเชิงเขามีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
เพราะมีพื้นที่ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีต้นน้ำ
ลำธารที่สำคัญ คือ แควหนุมาน แม่น้ำแควใสน้อย แม่น้ำแควใสใหญ่และลำธารย่อยอีกหลายแห่ง เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
การนับถือศาสนา
  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.78
  ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.28
สถาบันและองค์กรทางศาสนา ภายในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน มีวัดที่ใช้เป็นสถานที่
ในการปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา อยู่ 2 แห่ง และมีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้
  วัดชะอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านชะอม
  วัดทุ่งวิจิตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านทุ่งวิจิตร
  สำนักสงฆ์ตรอกเนียม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านตรอกเนียม
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ
 
   
ประเพณีและงานประจำปี
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
  ประเพณีบุญข้าวหลาม ประมาณเดือนพฤศจิกายน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ได้อนุลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือนและจำหน่าย การทำที่ดักปลาแบบธรรมชาติ การถักหมวกจากไม้ปล้อง
    ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 75 พูดภาษาไทยเบิ้ง ร้อยละ 20 พูดภาษาอีสาน ร้อยละ 5 พูดภาษาไทยกลาง
 
การศึกษาในตำบล
 
     
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินมี
สถานศึกษาที่ให้ประชาชนได้รับการศึกษา โดยแยกตามระดับการศึกษา คือ
  ระดับก่อนวัยเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัด อปท. จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะอม
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะแบก
  ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. มีจำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
    โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
    โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-089-7386